Creamfärgad Brokig Blå Kakariki

Familj :                      

Släkte :                      

Vetenskapligt namn :  

Engelskt namn :

Svenskt namn :          

Tyskt namn :              

Längd :

Livs längd :

Utberedning :             

Fjäderdräkt :

Fötter :

Iris :

Honor :

Ungar :

Läte :

Ägg :

Föda-Foder :

Miljö :

Vanor :

Häckning :

Könsmogna :

Övrigt :