Papegojor och parakiter

Grabrostad Parakit

Familj :

Släkte :

Vetenskapligt namn :

Engelskt namn :

Svenskt namn :

Tyskt namn :

Längd :

Livs längd :

Utberedning :

Fjäderdräkt :

Fötter :

Iris :

Honor :

Ungar :

Läte :

Ägg :

Föda-Foder :

Miljö :

Vanor :

Häckning :

Könsmogna :

Övrigt :