Papegojor och parakiter

Xanthops Amason

Familj :                       Psittacidae

Släkte :                       Alipiopsitta

Vetenskapligt namn :   Alipiopsitta xanthops

Engelskt namn :          Yellow-fased parrot

Svenskt namn :           Gulmaskad papegoja

Tyskt namn :               Goldbauchamazone

Längd :                       27 cm

Livs längd :                 25 år

Utberedning :              Fågeln återfinns i inlandet i Brasilien till norra Paraguay och östra Bolivia 

Fjäderdräkt :               Hjässan är gul, liksom tygel och kinder. Resten av huvudet är gult med                                      gröna fjäll. Undersidan är gröngul, också med gröna fjäll.                                                          På bröstsidorna syns gula fläckar med inslag av orange. 

Fötter :                       

Iris :                           Runt ögat syns en tydlig vit ring.  

Honor :                       Utseende likt hanen 

Ungar :                       Ungfågeln är grönare än den adulta och har mindre gult på huvudet. 

Läte :                         Beskrivs som ljusa "kréwe-kréwe" och "grayo-grayo".

Ägg :                          2-4 tsycken med storlek runt 3,0 cm

Föda-Foder :               Frukter , grönsaker ,diverse frösorter                         

Vanor :                       Älskar att bada och är en nyfiken papegoja

Häckning :                  Häckar i maj-juli beroende på väder. Ruvar ca 24-26 dagar .Lägger 2-4                                      ägg och storlek runt 2,5-3 cm. Ungar flygfärdiga efter 8-10 veckor.

Könsmogna :               Vid ca 3 års ålder

Övrigt :                       Gulmaskad papegoja tros minska relativt kraftigt i antal på grund av                                          habitatförlust. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar därför arten                                    som nära hotad.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)